Privacyverklaring van Landgasthaus Zur Linde

Naam van de verantwoordelijke:
Hotelbedrijven Birgit Brune OHG
Landgasthaus Zur Linde

Adres van de verantwoordelijke:
Schwachhauser Heerstr. 88, 28209 Bremen
Telefon: +49 421 16500 00
Telefax: +49 421 16500-85
E-Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.landgasthaus.de


Doel en rechtsgrondslag voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens

conform artikel 6 lid 1b van de AVG op basis van uw aanvraag/de gesloten overeenkomst

o    Bewerken van aanvragen en inlichtingen
o    Reserveringen in hotel en restaurant
o    Bewaren van bestanden conform het Wetboek van Koophandel/Belastingstelsel in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen
o    Opstellen en verwerken van arbeidsovereenkomsten
o    Opstellen en verwerken van leveranciersovereenkomsten

conform artikel 6 lid 1a van de AVG op basis van de door u verstrekte toestemming:
o    Toesturen van interessante informatie over activiteiten en acties

conform artikel 6 lid 1f van de AVG op basis van gerechtvaardigde belangen
o    Videobewaking gebeurt uitsluitend voor het verzamelen van bewijzen bij vandalisme, inbraak, overval of andere strafbare feiten. Het plaatsen en gebruik van videocamera's wordt door middel van een desbetreffende waarschuwing kenbaar gemaakt.

Beschrijving van betrokken personen gegevens/gegevenscategorieën

Er worden in hoofdzaak gegevens verzameld, verwerkt en gebruikt over de volgende groepen personen:

o    Gegevens van gasten (vooral adresgegevens, reserveringen, voorkeuren, factuurgegevens)
o    Klantgegevens (vooral adresgegevens, contractgegevens, factuur- en prestatiegegevens)
o    Gegevens van geïnteresseerden (vooral interesse in accommodatie, in de huur van ruimtes en zalen, adresgegevens)
o    Gegevens van medewerkers, sollicitanten, gepensioneerden (vooral gegevens met betrekking tot personeel/salarissen)
o    Gegevens van bemiddelaars/makelaars/bureaus (vooral adres-, factuur- en prestatiegegevens)
o    Zakenpartners, externe dienstverleners (vooral adres-, factuur- en prestatiegegevens)
o    Gegevens van toeleveranciers (vooral adres-, factuur-, prestatie- en functiegegevens)
o    Niet herleidbare personen: video-opnames voor zover deze nodig zijn voor het nastreven van de bovengenoemde doelen


Categorieën van mogelijke ontvangers van gegevens

Hotels, pensions en andere accommodatiebedrijven mogen persoonlijke gegevens van hun gasten vergaren en opslaan met behulp van geautomatiseerde procedures, voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de accommodatieovereenkomst. Daartoe behoren doorgaans ook factuurgegevens over maaltijden en consumpties, vanuit de kamers gevoerde telefoongesprekken en/of andere hotelspecifieke diensten. Hotels en accommodatiebedrijven zijn op basis van de meldplicht verplicht gegevens over de woonplaats, de geboortedatum en de nationaliteit van hun gasten en hun familieleden op te vragen.

Bovendien kunnen gegevens ook worden verstrekt aan volgende ontvangers:

o    Overheidsinstanties die gegevens ontvangen op basis van wettelijke reglementen (bijv. socialezekerheidsinstanties)
o    Afdelingen die betrokken zijn bij de uitvoering en opvolging van de desbetreffende zakelijke procedures (bijv. personeelsadministratie, boekhouding, marketing, sales, IT)
o    Navenante externe opdrachtnemers (dienstverleners)
o    Overige externen (bijv. kredietinstellingen, makelaars in het kader van bemiddelingsactiviteiten, ondernemingen die behoren tot een ondernemingsnetwerk voor zover betrokkenen hiervoor schriftelijk toestemming hebben gegeven, en indien een overdracht vanuit een overwegend gerechtvaardigd belang toelaatbaar is), alsook partnerondernemingen in het kader van een door de klant gegeven opdracht.

Op de servers worden logfiles bijgehouden over het bezoek van de gebruiker van de pagina´s, voornamelijk vaste c.q. dynamische IP-adressen van gebruikers, de geopende pagina´s, browsertypes, referrer-adressen, gebruiksdatum en -tijd. We kunnen deze gegevens opvragen. De gegevens in de logfiles worden uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden. Er vindt geen identificatie van de gebruiker plaats, voor zover deze niet wettelijk verplicht is.


Op deze website wordt Google Analytics gebruikt, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google maakt gebruik van cookies. De door de cookie vergaarde informatie over het gebruik van het online-aanbod door de gebruiker wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VS en aldaar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie in onze opdracht om het gebruik van ons online-aanbod door de gebruiker te analyseren en voor rapporten over de activiteiten binnen dit online-aanbod. Bovendien verricht Google hiermee andere met het gebruik van dit online-aanbod en gebruik van internet gepaard gaande diensten voor ons. Daarbij kunnen geanonimiseerde gebruikersprofielen worden gemaakt van de gebruikers uit de verwerkte gegevens.

Google Analytics wordt voor deze website uitsluitend gebruikt met behulp van IP-anonimisering. Dat betekent dat het IP-adres van de gebruiker door Google wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de overeenkomst van de Europese Economische Ruimte. Het volledige IP-adres wordt alleen in uitzonderlijke gevallen naar een server van Google in de VS gestuurd en aldaar ingekort. Het door de browser doorgestuurde IP-adres wordt door Google niet gekoppeld aan andere gegevens.

Gebruikers kunnen het opslaan van cookies voorkomen door een desbetreffende instelling van hun browser software. Bovendien kunnen gebruikers voorkomen dat door de cookie vergaarde gegevens en de aan gebruik van het online-aanbod gerelateerde gegevens worden doorgestuurd naar Google en verwerkt. Gebruikers kunnen hiervoor de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. U vindt informatie over gegevensbescherming bij gebruik van Google Analytics op: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=de en algemene informatie over gegevensbescherming op: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy.

Deze website bevat links naar externe websites van derden. Wij hebben geen invloed op de inhoud ervan. Daarom kunnen wij geen garantie bieden ten aanzien van de inhoud van deze websites. De inhoud van websites van derden waarnaar wordt verwezen, weerspiegelt niet de opvattingen van de exploitant van deze website. De verwijzing dient uitsluitend voor informatiedoeleinden en weergave van verbanden. De desbetreffende aanbieder of exploitant is verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte websites. De gelinkte websites worden op het moment van plaatsing van de link gecontroleerd op mogelijke wettelijke inbreuken. Op het moment van plaatsing van de link is geen onwettige inhoud geconstateerd. Een permanente inhoudelijke controle op de gelinkte sites zonder concrete aanwijzing kan echter redelijkerwijs niet worden verlangd. Bij bekendwording van dergelijke inbreken zullen wij deze links onmiddellijk verwijderen.


PayPal

We bieden op onze website betaling via PayPal. De aanbieder van deze betaaldienst is PayPal (Europa) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna “PayPal”). Indien u via PayPal wilt betalen, worden de door u ingevoerde betalingsgegevens aan PayPal doorgestuurd. De overdracht van uw gegevens aan PayPal gebeurt op basis van artikel 6 lid 1 lit. a van de AVG (toestemming) en artikel 6 lid 1 lit. b van de AVG (verwerking voor nakomen van de overeenkomst). U kunt te allen tijde uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens intrekken. Een dergelijke intrekking is niet van invloed op de in het verleden doorgevoerde verwerking van gegevens.


Indicatieve termijnen voor het verwijderen van gegevens

De wet kent diverse plichten en termijnen voor het bewaren van gegevens. Aan het einde van de termijn worden de desbetreffende gegevens en gegevensbestanden routinematig verwijderd, indien deze niet meer noodzakelijk zijn voor nakoming van de overeenkomst (gasten-, huur- en dienstverleningsovereenkomsten). Zo worden bijvoorbeeld handelsrechtelijke of financiële gegevens van een afgesloten boekjaar conform de wettelijke eis na 10 jaar verwijderd, voor zover geen langere bewaartermijnen wettelijk voorgeschreven zijn of om gegronde redenen noodzakelijk zijn. Op het gebied van personeelsadministratie worden op specifieke gebieden kortere termijnen gehanteerd. Dit geldt vooral voor afgewezen sollicitaties en herinneringen. Voor zover dit niet geldt voor deze gegevens, worden deze ongevraagd verwijderd, indien de genoemde doeleinden komen te vervallen.

Meldingsformulieren worden conform de meldingswet in de afzonderlijke hotel- en accommodatiebedrijven conform de wettelijke minimale termijn bewaard en aansluitend onder bijzondere voorzorgsmaatregelen vernietigd.

Geplande gegevensoverdracht aan derde landen
Gegevensoverdracht aan derde landen gebeurt uitsluitend in het kader van de overeenkomst, in geval van noodzakelijke communicatie, evenals in geval van andere nadrukkelijk in het Duitse Bundesdatenschutzgesetz (de Duitse wet op de gegevensbescherming) voorziene uitzonderingen.

Op dit moment vindt geen gegevensoverdracht aan derde landen plaats, vooral niet aan landen waar het niveau van gegevensbescherming laag wordt ingeschat c.q. aan landen buiten de EU. Er bestaan bovendien geen plannen voor een dergelijke gegevensoverdracht.

Recht op inlichtingen en recht op correcties door de gebruiker
Recht op inlichtingen:
U kunt conform artikel 15 van de AVG een bevestiging ontvangen, indien de desbetreffende gegevens worden verwerkt. In dit geval heeft u recht op inlichtingen over de verwerkte informatie.

Recht op herroepen van toestemming:
Indien de verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt op basis van uw toestemming, heeft u conform artikel 7 van de AVG het recht deze toestemming te allen tijde te herroepen.

Recht op bezwaar:
Indien de verwerking van uw persoonlijke gegevens noodzakelijk is voor gerechtvaardigde belangen van onze onderneming, kunt u conform artikel 21 van de AVG te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking ervan.

Recht op verwijdering:
Indien u uw toestemming hebt herroepen, een bezwaar tegen verwerking van uw persoonlijke gegevens hebt ingediend (en er geen gerechtvaardigde belangen bestaan voor verwerking ervan), of als uw persoonlijke gegevens niet meer noodzakelijk zijn, er geen desbetreffende wettelijke verplichting bestaat of als uw persoonlijke gegevens onrechtmatig werden verwerkt, heeft u conform artikel 17 van de AVG het recht om verwijdering van uw gegevens te eisen.

Recht op correctie:
Voor zover uw persoonlijke gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u conform artikel 16 van de AVG het recht de onmiddellijke correctie van deze gegevens te eisen.

Recht op beperking van de verwerking:
Onder de voorwaarden van artikel 18 van de AVG heeft u het recht de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens:
U heeft conform artikel 20 van de AVG het recht de door u beschikbaar gestelde persoonlijke gegevens te ontvangen in een gestructureerd, gebruikelijk en machineleesbaar formaat.

Recht van beklag:
U heeft conform artikel 13 van de AVG het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichtsinstantie. Om uw recht uit te oefenen, kunt u ons bereiken op volgend mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De toezichthouder voor gegevensbescherming van de deelstaat waarin onze onderneming is gevestigd, is de bevoegde toezichtsinstantie met betrekking tot gegevensbescherming. U vindt een lijst met toezichthouders voor gegevensbescherming en hun contactgegevens op: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.Naam en adres van de toezichthouder voor gegevensbescherming
Alban Weber
Schwachhauser Heerstr. 88
28209 Bremen
Telefon: +49 421 165000
E-Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Stand: 01.05.2018